Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Κοινόν των Μαγνήτων στηρίζεται εκτός από τις συνδρομές των μελών του και σε χορηγίες.

1. Οσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν χορηγίες για τη λειτουργία του σωματείου μας μπορούν να καταθέσουν χρήματα στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΙΒΑΝ GR98 0110 2010 0000 2014 8062 399 
BICETHNGRAA

2. Ειδικότερα για την χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, οι χορηγίες μπορούν να κατατίθενται στον παρακάτω ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΒΑΝ GR 67 0110 2010 0000 2014 8062 472
BICETHNGRAA

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr