ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Αριθ.2

Σήμερα,  19 Αυγούστου 2008, στο Βόλο και στο ξενοδοχείο «PARK HOTEL VOLOS», οδός Δεληγιώργη, αριθμ. 2, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Νομάρχη κ. Απόστολου Παπατόλια, συνήλθε η  Γενική Συνέλευση του σωματείου με την επωνυμία «Το Κοινό των Μαγνήτων» σε συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Το Κοινόν των Μαγνήτων».

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr